Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các hãng hàng không đổi lịch trình tránh bão số 10

Hàng chục chuyến bay phải hủy vì siêu bão.
Hàng chục chuyến bay phải hủy vì siêu bão.