Các hãng hàng không đổi lịch trình tránh bão số 10

Hàng chục chuyến bay phải hủy vì siêu bão.
Hàng chục chuyến bay phải hủy vì siêu bão.