Các hãng bay đối mặt với khoản nợ 36.000 tỉ đồng

Các hãng bay đối mặt với hạn trả vay ngắn hạn khoảng 36.000 tỉ đồng. Ảnh minh họa: VNA
Các hãng bay đối mặt với hạn trả vay ngắn hạn khoảng 36.000 tỉ đồng. Ảnh minh họa: VNA
Các hãng bay đối mặt với hạn trả vay ngắn hạn khoảng 36.000 tỉ đồng. Ảnh minh họa: VNA
Lên top