Các gói hỗ trợ phải tính đến tác động cộng hưởng, đa chiều

Chính sách ưu đãi thuế TNDN ở nước ta đã góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Thanh Nhàn
Chính sách ưu đãi thuế TNDN ở nước ta đã góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Thanh Nhàn
Chính sách ưu đãi thuế TNDN ở nước ta đã góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Thanh Nhàn
Lên top