Các giáo sư ngôn ngữ học giải mã lối xưng hô “qua” của "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ

Một phát ngôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Tô Thanh Tân
Một phát ngôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Tô Thanh Tân
Một phát ngôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Tô Thanh Tân
Lên top