Các dự án BOT giảm doanh thu: Nhiều nhà đầu tư như ngồi trên lửa

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Vidifi là chủ đầu tư. Ảnh: GT
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Vidifi là chủ đầu tư. Ảnh: GT
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Vidifi là chủ đầu tư. Ảnh: GT
Lên top