Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp cho sự phát triển của TP. Đà Nẵng

Các thành viên trong Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Đà Nẵng khóa III, nhiệm kỳ 2019-2023. ảnh: H.Vinh
Các thành viên trong Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Đà Nẵng khóa III, nhiệm kỳ 2019-2023. ảnh: H.Vinh
Các thành viên trong Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Đà Nẵng khóa III, nhiệm kỳ 2019-2023. ảnh: H.Vinh
Lên top