Các doanh nghiệp gốm ở Đồng Nai bất ngờ bị bỏ ưu đãi

Người lao động làm gốm tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Người lao động làm gốm tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Người lao động làm gốm tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Lên top