Các DN du lịch Đà Nẵng: Đề xuất mỗi lao động được hỗ trợ vay 100 triệu

Một khách sạn trên địa bàn TP.Đà Nẵng may mắn được thuê làm trụ sở cách ly các F1 của dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Một khách sạn trên địa bàn TP.Đà Nẵng may mắn được thuê làm trụ sở cách ly các F1 của dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Một khách sạn trên địa bàn TP.Đà Nẵng may mắn được thuê làm trụ sở cách ly các F1 của dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Lên top