Các diễn đàn công nghệ đánh giá thế nào về Bphone B86 mới ra mắt?

Bphone B86 được ông Nguyễn Tử Quảng - CEO của Bkav - thả vào nước trong sự kiện ra mắt tối ngày 10.5. Ảnh: Bkav.
Bphone B86 được ông Nguyễn Tử Quảng - CEO của Bkav - thả vào nước trong sự kiện ra mắt tối ngày 10.5. Ảnh: Bkav.
Bphone B86 được ông Nguyễn Tử Quảng - CEO của Bkav - thả vào nước trong sự kiện ra mắt tối ngày 10.5. Ảnh: Bkav.
Lên top