Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các đại gia FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam