Các đại gia chứng khoán lãi lớn khi “ôm” những cổ phiếu này

Nhiều công ty chứng khoán lãi đậm mảng tự doanh trong nửa đầu năm 2021.
Ảnh minh họa: LDO.
Nhiều công ty chứng khoán lãi đậm mảng tự doanh trong nửa đầu năm 2021. Ảnh minh họa: LDO.
Nhiều công ty chứng khoán lãi đậm mảng tự doanh trong nửa đầu năm 2021. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top