Các cuộc chiến thương mại và khủng hoảng toàn cầu: Việt Nam cần nhiều kịch bản ứng phó

Nhiều ý kiến nhận định: Nếu CTTM xảy ra, XK và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng bị chậm lại. Ảnh minh họa
Nhiều ý kiến nhận định: Nếu CTTM xảy ra, XK và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng bị chậm lại. Ảnh minh họa
Nhiều ý kiến nhận định: Nếu CTTM xảy ra, XK và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng bị chậm lại. Ảnh minh họa
Lên top