Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các chủ cơ sở đông lạnh, kinh doanh bức xúc vì không được kê khai áp giá bồi thường