Các chợ Đà Nẵng hoạt động 50% gian hàng, luân phiên từ 12h ngày 30.7

Các chợ Đà Nẵng hoạt động 50% gian hàng, luân phiên từ 12h ngày 30.7. Ảnh: TT
Các chợ Đà Nẵng hoạt động 50% gian hàng, luân phiên từ 12h ngày 30.7. Ảnh: TT
Các chợ Đà Nẵng hoạt động 50% gian hàng, luân phiên từ 12h ngày 30.7. Ảnh: TT
Lên top