Các CEO toàn cầu lạc quan về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2021

Sản xuất ôtô ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Sản xuất ôtô ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Sản xuất ôtô ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top