Các cảng Việt Nam căng mình “hứng” hơn 4 triệu tấn phế liệu nhập khẩu trong 6 tháng