Các bộ, ngành Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Chậm và còn mang tính đối phó

Bộ phận một cửa của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ phận một cửa của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ phận một cửa của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top