Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giúp nông thôn ngày càng thay da đổi thịt. Ảnh: Đinh Quang Sinh
Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giúp nông thôn ngày càng thay da đổi thịt. Ảnh: Đinh Quang Sinh
Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giúp nông thôn ngày càng thay da đổi thịt. Ảnh: Đinh Quang Sinh
Lên top