Cá nhân hưởng lợi từ Facebook và Google sẽ khó “thoát” nghĩa vụ thuế

Thông qua trường hợp truy thu thuế đầu tiên, ngành thuế TP.HCM muốn gửi thông điệp đến cá nhân có doanh thu qua mạng.
Thông qua trường hợp truy thu thuế đầu tiên, ngành thuế TP.HCM muốn gửi thông điệp đến cá nhân có doanh thu qua mạng.
Thông qua trường hợp truy thu thuế đầu tiên, ngành thuế TP.HCM muốn gửi thông điệp đến cá nhân có doanh thu qua mạng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top