Cá nhân đạt giải Quả Cầu Vàng thăm nhà máy Tân Hiệp Phát

Mặt tiền nhà máy Number One Hà Nam. Ảnh: Tân Hiệp Phát
Mặt tiền nhà máy Number One Hà Nam. Ảnh: Tân Hiệp Phát
Mặt tiền nhà máy Number One Hà Nam. Ảnh: Tân Hiệp Phát
Lên top