Cả người dân lẫn doanh nghiệp đều muốn công khai

Bộ Công Thương có tham vọng “đóng dấu mật” vào thông tin giá điện, giá xăng bán ra cho người dân. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bộ Công Thương có tham vọng “đóng dấu mật” vào thông tin giá điện, giá xăng bán ra cho người dân. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bộ Công Thương có tham vọng “đóng dấu mật” vào thông tin giá điện, giá xăng bán ra cho người dân. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top