Cà Mau: Tiếp cận thị trường tín chỉ carbon

Tư vấn thị trường tín chỉ carbon tại buổi cà phê kết nối doanh nghiệp tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Tư vấn thị trường tín chỉ carbon tại buổi cà phê kết nối doanh nghiệp tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Tư vấn thị trường tín chỉ carbon tại buổi cà phê kết nối doanh nghiệp tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top