Cà Mau: Mở cửa du lịch, tôm cua đồng loạt tăng giá

Cua biển đồng loạt tăng giá trở lại sau khi giảm giá mạnh do dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Cua biển đồng loạt tăng giá trở lại sau khi giảm giá mạnh do dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Cua biển đồng loạt tăng giá trở lại sau khi giảm giá mạnh do dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top