Cà Mau: Hàng hóa Tết dồi dào, chỉ sợ sức mua giảm

Lượng hàng hóa Tết tại Cà Mau được chuẩn bị dồi dào phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân (ảnh Nhật Hồ)
Lượng hàng hóa Tết tại Cà Mau được chuẩn bị dồi dào phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân (ảnh Nhật Hồ)
Lượng hàng hóa Tết tại Cà Mau được chuẩn bị dồi dào phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân (ảnh Nhật Hồ)
Lên top