Cà Mau đề nghị triển khai ngay vốn cho các doanh nghiệp thủy sản

Thu mua tôm nguyên liệu tại Cà Mau (ảnh Nguyệt Thanh)
Thu mua tôm nguyên liệu tại Cà Mau (ảnh Nguyệt Thanh)
Thu mua tôm nguyên liệu tại Cà Mau (ảnh Nguyệt Thanh)
Lên top