Cả chục ngàn nhân viên ngân hàng đối mặt nguy cơ mất việc