C03 đề nghị Bắc Giang cung cấp hồ sơ về các dự án của Công ty Tân Thịnh

Trụ sở Công ty Tân Thịnh.
Ảnh: LDO.
Trụ sở Công ty Tân Thịnh. Ảnh: LDO.
Trụ sở Công ty Tân Thịnh. Ảnh: LDO.
Lên top