Buổi cà phê của DN với Chủ tịch tỉnh: Lãnh đạo hết mình, cấp dưới cứ chăm... phạt

Các DN tại buổi cà phê gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu với DN.
Các DN tại buổi cà phê gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu với DN.
Các DN tại buổi cà phê gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu với DN.
Lên top