Bùng phát cuộc gọi “rác” và gần 30.000 căn condotel tồn đọng…

Nhiều người dùng điện thoại mỗi ngày phải nhận hàng chục cuộc gọi "rác" ngoài ý muốn gây phiền nhiễu (ảnh:PK).
Nhiều người dùng điện thoại mỗi ngày phải nhận hàng chục cuộc gọi "rác" ngoài ý muốn gây phiền nhiễu (ảnh:PK).
Nhiều người dùng điện thoại mỗi ngày phải nhận hàng chục cuộc gọi "rác" ngoài ý muốn gây phiền nhiễu (ảnh:PK).
Lên top