Bùng nổ vay vốn nhờ lãi suất thấp

Hoạt động cho vay tại các ngân hàng tăng trưởng mạnh nhờ mặt bằng lãi suất thấp. Ảnh: H.N
Hoạt động cho vay tại các ngân hàng tăng trưởng mạnh nhờ mặt bằng lãi suất thấp. Ảnh: H.N
Hoạt động cho vay tại các ngân hàng tăng trưởng mạnh nhờ mặt bằng lãi suất thấp. Ảnh: H.N
Lên top