Bùng nổ đầu tư khu công nghiệp tại hàng loạt địa phương

Tỉnh Bắc Giang đang tích cực chuẩn bị hạ tầng khu công nghiệp cho làn sóng đầu tư mới. Nguồn: Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang đang tích cực chuẩn bị hạ tầng khu công nghiệp cho làn sóng đầu tư mới. Nguồn: Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang đang tích cực chuẩn bị hạ tầng khu công nghiệp cho làn sóng đầu tư mới. Nguồn: Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Giang
Lên top