Bức tranh tài chính của BSR vững vàng sau quý I.2021

Kết quả sản xuất kinh doanh quý I rất khả quan, BSR đã thu về 2.040 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Ảnh:BSR
Kết quả sản xuất kinh doanh quý I rất khả quan, BSR đã thu về 2.040 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Ảnh:BSR
Kết quả sản xuất kinh doanh quý I rất khả quan, BSR đã thu về 2.040 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Ảnh:BSR
Lên top