Bức tranh màu xám trong kinh doanh của các ông lớn ngành bia

Cuối quý I/2020, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Habeco âm hơn 1.000 tỉ đồng do tăng hàng tồn kho. Ảnh: Tư liệu Habeco
Cuối quý I/2020, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Habeco âm hơn 1.000 tỉ đồng do tăng hàng tồn kho. Ảnh: Tư liệu Habeco
Cuối quý I/2020, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Habeco âm hơn 1.000 tỉ đồng do tăng hàng tồn kho. Ảnh: Tư liệu Habeco
Lên top