Brazil phát hiện bò điên, doanh nghiệp vẫn nhập khẩu 14.000 con về Việt Nam

Lên top