Brazil được các ngân hàng dự báo vô địch World Cup 2018