BOT TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thu mấy tỉ trong ngày?

BOT TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được xác định có doanh thu hơn 3 tỉ đồng/ngày.
BOT TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được xác định có doanh thu hơn 3 tỉ đồng/ngày.
BOT TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được xác định có doanh thu hơn 3 tỉ đồng/ngày.
Lên top