BOT Sóc Trăng: Thu phí khi chưa hoàn thành lại còn mong bà con thông cảm

16 giờ 30 chiều nay BOT Sóc Trăng sẽ thu phí trở lại, nếu ùn tắc sẽ cho xả trạm
16 giờ 30 chiều nay BOT Sóc Trăng sẽ thu phí trở lại, nếu ùn tắc sẽ cho xả trạm
16 giờ 30 chiều nay BOT Sóc Trăng sẽ thu phí trở lại, nếu ùn tắc sẽ cho xả trạm
Lên top