BOT Sóc Trăng: Sau 2 giờ thu, lại xả trạm

Sau 2 giờ thu phí, trạm thu phí BOT Sóc Trăng lại ùn ứ vì phản ứng của các tài xế
Sau 2 giờ thu phí, trạm thu phí BOT Sóc Trăng lại ùn ứ vì phản ứng của các tài xế
Sau 2 giờ thu phí, trạm thu phí BOT Sóc Trăng lại ùn ứ vì phản ứng của các tài xế
Lên top