BOT Sóc Trăng lại liên tiếp xả trạm

Lại tái diễn cảnh kẹt xe tại BOT Sóc Trăng chiều tối 20.1
Lại tái diễn cảnh kẹt xe tại BOT Sóc Trăng chiều tối 20.1
Lại tái diễn cảnh kẹt xe tại BOT Sóc Trăng chiều tối 20.1
Lên top