Khánh Hòa

BOT Ninh Lộc lại "thất thủ"

Ách tắc kéo dài tại BOT Ninh Lộc.
Ách tắc kéo dài tại BOT Ninh Lộc.
Ách tắc kéo dài tại BOT Ninh Lộc.
Lên top