Người dân phản ứng vì không được giảm phí:

BOT Ninh An lại tiếp tục ách tắc, phải xả trạm

Người dân thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa kéo đến trước nhà điều hành trạm BOT Ninh An trong đêm 1.2 đòi giảm phí. Ảnh: N.Lai
Người dân thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa kéo đến trước nhà điều hành trạm BOT Ninh An trong đêm 1.2 đòi giảm phí. Ảnh: N.Lai
Người dân thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa kéo đến trước nhà điều hành trạm BOT Ninh An trong đêm 1.2 đòi giảm phí. Ảnh: N.Lai
Lên top