BOT Ninh An: 11 lần xả trạm và hơn 300 đơn thư bức xúc

Từ tháng 12.2017 đến nay, BOT Ninh An đã 11 lần xả trạm. Ảnh: Nhiệt Băng
Từ tháng 12.2017 đến nay, BOT Ninh An đã 11 lần xả trạm. Ảnh: Nhiệt Băng
Từ tháng 12.2017 đến nay, BOT Ninh An đã 11 lần xả trạm. Ảnh: Nhiệt Băng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top