BOT nhầm chỗ: Không thể "nếu" mãi được!

Trạm thu phí Bờ Đậu. Ảnh: GT
Trạm thu phí Bờ Đậu. Ảnh: GT
Trạm thu phí Bờ Đậu. Ảnh: GT
Lên top