Bột giấy Phương Nam loay hoay chưa xong định giá

Dù có giá trị xây dựng dở dang hơn 2.660 tỉ đồng, Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam đắp chiếu suốt nhiều năm nay. Ảnh: E.T.N
Dù có giá trị xây dựng dở dang hơn 2.660 tỉ đồng, Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam đắp chiếu suốt nhiều năm nay. Ảnh: E.T.N
Dù có giá trị xây dựng dở dang hơn 2.660 tỉ đồng, Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam đắp chiếu suốt nhiều năm nay. Ảnh: E.T.N
Lên top