BOT Cai Lậy “xả” trạm sau hơn 3 giờ thu phí

Ùn tác giao thông diễn ra sau hơn 3 giờ thu phí.
Ùn tác giao thông diễn ra sau hơn 3 giờ thu phí.
Ùn tác giao thông diễn ra sau hơn 3 giờ thu phí.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top