BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại trong tháng 5 tới

Trạm thu phí BOT Cai Lậy trên tuyến chính. Ảnh: K.Q
Trạm thu phí BOT Cai Lậy trên tuyến chính. Ảnh: K.Q
Trạm thu phí BOT Cai Lậy trên tuyến chính. Ảnh: K.Q
Lên top