BOT Bắc Bình Định dừng thu phí, tài xế vui vẻ “vượt trạm”

Sau khi khắc phục hư hỏng mặt đường, trạm thu phí BOT Bắc Bình Định mới được phép thu phí trở lại
Sau khi khắc phục hư hỏng mặt đường, trạm thu phí BOT Bắc Bình Định mới được phép thu phí trở lại
Sau khi khắc phục hư hỏng mặt đường, trạm thu phí BOT Bắc Bình Định mới được phép thu phí trở lại

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top