BOT An Sương "thất thủ", chủ đầu tư chuẩn bị tiền 100 đồng để ứng phó

BOT An Sương - An Lạc đã thu phí trở lại sáng nay (4.12).  Ảnh: M.Q
BOT An Sương - An Lạc đã thu phí trở lại sáng nay (4.12). Ảnh: M.Q
BOT An Sương - An Lạc đã thu phí trở lại sáng nay (4.12). Ảnh: M.Q
Lên top