BOT An Sương - An Lạc: "Uẩn khúc" 4 cây cầu vượt đầu tư giai đoạn 2

Một trong 4 cây cầu vượt giúp BOT An Sương - An Lạc thu phí đến 2033 thay vì năm 2017.
Một trong 4 cây cầu vượt giúp BOT An Sương - An Lạc thu phí đến 2033 thay vì năm 2017.
Một trong 4 cây cầu vượt giúp BOT An Sương - An Lạc thu phí đến 2033 thay vì năm 2017.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top