BOT An Sương - An Lạc thu phí quá hạn: Sở GTVT TPHCM nói gì?

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu các cơ quan liên qua báo cáo và giải trình về BOT An Sương - An Lạc.
Lãnh đạo TPHCM yêu cầu các cơ quan liên qua báo cáo và giải trình về BOT An Sương - An Lạc.
Lãnh đạo TPHCM yêu cầu các cơ quan liên qua báo cáo và giải trình về BOT An Sương - An Lạc.
Lên top